Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Julhälsning till Ortoptisterna

2016 går mot sitt slut och det är nu som mörkast på året.

Vi tänder ljus och pyntar våra hem i väntan på julen. Barnens ögon tindrar men vi sänder...

Läs mer

Ortoptistens yrkesroll

Ortoptistens yrkesroll har sammanställts på IOA,s hemsida

http://www.internationalorthoptics.org/professional-role.html

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: