Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Ortoptistutbildning vt 2017

Nu finns information tillgänglig på Karolinska Institutets hemsida angående uppdragsutbildningen till ortoptist som startar vt 2017,  

Läs mer

Årsmöte

Save the Day 7/10-16

Årsmöte med föreläsningar av bland annat Monica Olsson och Eva Aring kommer att hållas på St Eriks sjukhus, Stockholm

 

Kostnadsfritt för medlemmar i ortoptistföreningen
Icke...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: