Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Ortoptistens yrkesroll

Ortoptistens yrkesroll har sammanställts på IOA,s hemsida

http://www.internationalorthoptics.org/professional-role.html

Läs mer

Inbjudan till föreläsningar i samband med SIOF:s årsmöte

Den 7/10 är det dags för årsmöte i SIOF. I samband med detta bjuder vi även in till föreläsningar, se program nedan.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Dokumentarkivet på de interna...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: