Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Inbjudan till föreläsningar i samband med SIOF:s årsmöte

Den 7/10 är det dags för årsmöte i SIOF. I samband med detta bjuder vi även in till föreläsningar, se program nedan.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Dokumentarkivet på de interna...

Läs mer

IOA

Tre nya dokument finns nu under de interna sidorna på hyllan IOA
1.Rapport från IOA-mötet i Rotterdam 
2. Call for IOA research newsletter articles
3. Certificate of membership 2016-2017

 ...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: